jak w jednym oknie wyświetlić dwa wykresy np dwa kontrakty