Czas zwijać manatki, kapitał zwiewa z tego bagna jak najdalej.