Najpierw Marcin p. ich obrobił, teraz zrobi to syndyk Józef D. Tak to już jest w Polandii, że jedynym beneficjentem upadłości jest syndyk i wynajmowane przez niego na lewo i prawo kancelarie prawne, za które i tak zapłacą nabici w Amber Gold, bo syndyk ze swojego nie płaci!