Po 22 latach od odzyskania suwerenności – zamiast implementacji unijnych reguł do polskiej gospodarki odpadami komunalnymi – mamy ustawę wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom chcącym kręcić śmieciowe lody a skorumpowani urzędnicy sami już gubią się w swoich matactwach – czytać tutaj