robotnicy rzeczywiście stali się robolami i to nieodwołanie. I „wywalczyli” to sobie dzięki organizacji udającej związek zawodowy. Kto jest starszy ten chyba jeszcze pamięta ten zachwyt polskiej inteligencji nad robotnikami. Jak się okazało zachwyt nieszczery i przez to krótkotrwały. Tyle, że nie można obwiniać strajkujących w 80 r robotników o to, że nie przewidzieli tego jak będzie wyglądać Polska w 23 lata po ich niby „zwycięstwie”. Niszczenie polskiego przemysłu przez nową kastę rządzącą po 89 r wynikało nie tyle z konieczności ekonomicznej co z chęci pozbycia się tzw. wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, która była jedyną w kraju siłą mogącą nową elitę wysadzić z siodła. Brak zagrożenia spowodowanego „gniewem ludu” sprawił, że rządząca elita utraciła respekt przed społeczeństwem i wie, że może[…]

W sumie to mnie to cieszy. Może ten naród wreszcie zrozumie że kapitał ma swoją ojczyznę i każdy fabrykant patriota będzie produkował we własnym kraju, u obcych może produkować tylko wtedy kiedy współplemieńcy mu na to pozwolą, a to może mieć miejsce tylko w przypadku większej podaży miejsc pracy, kiedy ich brak, produkcja wraca do macierzy. Fiat to dopiero początek ucieczki kapitału z Polski. Oj będzie się działo.

Znów powraca wątek Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia. Potwierdziły się nieprawidłowości o jakich informowaliśmy już wcześniej. Tym razem Krakowski Sąd Rejonowy na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej WYKREŚLIŁ to Stowarzyszenie z listy organizacji OPP. Tym samym utraciło liczne przywileje z jakich dotąd beztrosko korzystało. Cóż… Status OPP to nie tylko prawa ale przede wszystkim obowiązki związane z przejrzystą i zgodną z prawem działalnością. A tego brak było i nadal jest brak w przypadku GSzZ. Przestrzegam przed jakimkolwiek związkiem z tym Stowarzyszeniem. Wszystko potwierdzone faktami z którymi można sie zapoznać w KRS oraz na www.gszz.eu oraz www.gszz.info.pl Pozdrawiam, Były trener