Gość portalu: kir napisał(a):

> Ciekawe, bo w innych, znanych mi działaniach. pani Mażewska

> przejawiała mnóstwo inicjatywy własnej.

Ale o co tu chodzi? Większość wypowiedzi jest poświęcona

postponowaniu Zygmunta Solorz-Żaka, a tu następni nieudacznicy

włączają oczernianie następnej osoby.