glupoty, sadzac po tobie, ten niedostatku w Polsce nie ma.