Balcerowicz jest nam potrzebny jak wrzod na tylku…