Zadawanie pytań, szukanie odpowiedzi jest bardzo pożądaną cechą szczególnie

na forach gdzie dominuje krytykanctwo i pesymizm nie do przebicia.

Wydaje się że dopiero następne pokolenia potrafią odpowiedzieć która z idei

dominowała w XXI wieku. Najpewniej będzie to jakiś ekstrakt z idei kapitalizmu,

socjalizmu z dużym podłożem liberalnego poglądu na świat. Jak zwykle rozwój

spowalniać będą konserwatywne poglądy na świat. Religie, kościoły będą

tracić na znaczeniu. Oczywiście wszystko albo część z powyższego może

okazać się kompletnie nietrafioną dywagacją o przyszłości.