>z jaką łatwością wykształcona osoba,

> niekoniecznie z językiem, jednak z silną motywacją do pracy, może zrobić kari

> erę. Ci z językiem i dyplomem inżyniera w zasadzie od początku byli skazani na

> sukces…Reszta była tylko wypadkową szczęśliwych sytuacji, układów, inteligenc

> ji, samozaparcia, dobrej pogody, aparycji delikwenta.Whatever…

I z tym sie zgodze.