Pośredniaki do likwidacji ! to fikcja. o ile jest praca na rynku to każdy czlowiek ( o ile nie jest uposledzony umyslowo) sam ją sobie znajdzie. Posredniaki likwidowac a zaoszczedzone srodki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w minimalnym zakresie.