Najbardziej sprzyjajaścym miejscem na inwestycje jest w Polsce Dolny i Górny Śląsk. Ludzie bogaci, dobrze skomunikowani z resztą Europy, najbardziej wykształceni ludzie, nie tylko humaniści !!!