Dobre rady, ale łobuzeria u władzy i ci co za nimi stoją nigdy do tego nie dopuszczą. To prawda, że demokracja pośrednia to jest jedynie produkt „demokracjopodobny”, ale to jest wprost idealny system dla wszelkich machinacji.