I vice versa 🙂„Wszystko jest piękne, wystarczy tylko umieć dobrze spojrzeć” /Camille~Pissarro/