To niegrzeczne odpowiadać pytaniem na pytanie.

Skłania mnie to do myślenia, iż odpowiedź na to, które ja zadałem przekracza możliwości intelektualne mojego rozmówcy, bądź też boi się prawdy. Unika jej starannie, kryjąc w ten sposób swoich mocodawców.Fałszywe argumenty zwalcza się najlepiej nie przeszkadzając w ich wykładaniu.