Obie panie, jedna była wiceminister, druga – ekspert w kancelarii prezydenta, powinny wiedzieć, że o wysyłaniu tych listów-Informacji o stanie konta corocznie do 31-8. nie tylko „powiedziano ludziom”, ale jest to zapisane od dawna w art. 50 ustawy z 13.10,1998 o systemie ubezpieczeń społecznych, z późn. zmianami. Nikt nie zwolnił ZUS z tego ustawowego obowiązku. Samowolne wstrzymanie przez ZUS, wysyłki tych informacji, do części ubezpieczonych, nie związanych nigdy z OFE, którym wysyłano je dotychczas, ostatnio o stanie konta na 31.12.2010r. – można chyba podejrzewać o popełnienie „grzechu” karalnego. Bo informacje o stanie konta w ZUS, dla wielu tysięcy ubezpieczonych, nie mających dotąd żadnego powiązania z OFE, i to informacje w pełni prawidłowe wyliczone, wg stanu konta ubezpieczonego na 31.12.2011 r. – można było wysłać w terminie ustawowym, do 31.8.2012 – bo wskaźnik waloryzacji składek i KP – 5,18% – za 2011r. ogłoszono w MP już 9 maja 2012.

Tak więc (chyba?) każdy, kto nie ma nic wspólnego z OFE, a ma KP i składki w ZUS, może wystąpić ze skargą, np. do Prokuratury Rejonowej, na rażące naruszenie obowiązku ustawowego jw. – jeśli nie otrzymał dotąd z ZUS, w 2012 r. – Informacji o stanie konta w ZUS na 31.12.2011. Jeśli komuś składek emerytalnych w ZUS już nie przybywa (np. jest obecnie na rencie, albo jest bezrobotnym od dawna i nie ma żadnych dochodów oskładkowanych „emerytalnie” na ZUS, i nie pracuje, a jedynie przeliczany jest jego KP i zgromadzone w ZUS składki emerytalne – o coroczny wsk. waloryzacji, to sam może sobie obliczyć, z dużą dokładnością, stan swojego konta na 31.12.2011 – mnożąc kwoty podane w Informacji ZUS na 31.12.2010 – przez wsk. waloryzacji 105,18%, za rok 2011. Te same wyliczenia dokona przecież też ZUS, jeśli już przyśle tę informację, po monicie jeszcze w tym roku, albo dopiero w 2013 r. – temu ubezpieczonemu, o stanie jego konta w ZUS na 31.12.2011.