sile roboczej z Polski. Tak funkcjonuje i konkuruje zagranicą polski lumper-biznes, wycisnąć z pracownika ile się da i potem szpanować jaki to się sukces odniosło. Dla mnie to dno a nie przyczynek do podziwu.