Ale aktualny jeszcze nie umiera.

Poczekaj na czyjąś inną śmierć.

M.