wszak obiecał po 5 zeta, więc może spadnie dla poklasku politycznego