Najdroższe autostrady, stadiony i metro. Czy to jeszcze kogoś dziwi?

Porównaliśmy 20 inwestycji w sieć metra z całej Unii. Droższa okazała się tylko jedna – w Marsylii.

W większości krajów (także bardzo bogatych) metro udało się zbudować 3-4 razy taniej niż w Polsce” – pisze Zielone Mazowsze.

„Do analizy przyjęliśmy tylko projekty zrealizowane po 2000 roku lub będące jeszcze w realizacji. Braliśmy pod uwagę wyłącznie kwoty brutto z zawartych umów (stąd nie uwzględnialiśmy projektów będących dopiero w fazie planowania).

biznes.onet.pl/zielone-mazowsze-warszawskie-metro-drugim-najdrozs,0,5462433,1,news-detalIf voting could really change things, it would be illegal