Tak było przed wojną, tak jest obecnie. Cechą wyróżniającą szlachtę-gołotę jest wrodzona pogarda dla prostego ludu. To nie wynika z powodu różnic w stopniu zamożności, gdyż szlachta-gołota załatwiała swoje potrzeby fizjologiczne tak samo jak prosty lud, czyli za stodołą. Wyróżnia ją przeświadczenie, że jest ona lepszą częścią społeczeństwa, które ma immanentne prawo żeby nim rządzić.